۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

دستور جدید پیامبر اسکیموها در مورد مصرف گوشت


مومنان اسکیموی ما گوشت فوک و سگ دریایی مصرف نمی کند و گوشت سگ دریایی نجس و حرام ابدی است .  

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn