۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

فکر شو بکن بسیجیه که حالا دستش به دیوار سفارت مجازی امریکا نمیرسه مجبوره با مشت و لگد بکوبه به شیشه مانیتور!

اندر فواید سفارت مجازی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn