۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

اگر روزگاری در غرب وحشی مردم دنبال معدن طلا بودند امروز مردم بیچاره ایران هم دنبال شعبه های بانک ملی هستند


/ جــــــــویـنــدگـــــــان طـــــــلــــــــــا/
 کار عده ای از مردم ایران این شده که بگردند شعبه های منتخب بانک ملی را برای دریافت طلا پیدا کنند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn