۱۳۹۰ دی ۱, پنجشنبه

هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر شاشو در فیس بوک راه اندازی شد ادرس  ( هیئت متوسل به حضرت علی اصغر )در فیس بوک


ما دیوانگان حضرت علی اصغر شرخواره شاشو هستیم و در هیئت متوسل به علی اصغر شاشو عزاداریم !

 

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn