۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

یارو تنبانش را نمیتونه بالا بکشه بعدمیگه میخوایم تنگه هرمز را ببندیم

اندر باب گنده گوزی دولت جمهوری اسلامی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn