۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

تا وقتی بحث روز در کشور ملاقات سردار سپاهی رویانیان با دنیزلی است نباید تعجب کرد که ایران زندانی سیاسی دارد !

در ایران قرارداد بستن یک مربی ترک  از خبرهای حقوق بشری اهمیت بیشتری دارد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn