۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

اگر دلار نجس است پس اسنکناس منقوش به خمینی چیه که 16000 ریالش برابر با یک دلار امریکاست

دلاری که به قول معاون ا.ن نجس است هنوز در بازار ارز 16000 ریال قیمت دارد!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn