۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

نامه سرگشاده به سید علی خامنه ای ولی امر مسلمین جهان و سایر مردم جهان و توابع انتگرالی!

خ.ر عظمی, یک برگ اسکناس یک دلاری در مملکت امام زمان شد 20000 ریال جمهوری اسلامی و سکه هشت گرمی ضرب بانک مرکزی که نهایتا 650 هزار تومان ارزش دارد به یک میلیون تومان رسیده است .
خ.ر ه لطفن جام زهر را سر بکش یا زودتر گورتو جمع کن تشریف ببر!


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn