۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

امام زمان یعنی میشه لگن های قراضه امریکایی توسط قایق های فوق پیشرفته تندرو موتوری سپاه پاسداران ان قلاب غرق بشند!

از سری توهمات سید علی خ.ر

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn