۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر خواهر محمود احمدی نژاد در فیلم تبلیغاتی اش لخت شود

گویا پروین احمدی نژاد هم کاندید ورود به طویله نظام شده

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn