۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

دراتخابات کشوری که صد وهفتاد و دومین کشور ازاد برای مطبوعات است شرکت نمی کنم

جمهوری اسلامی جهنم روزنامه نگاران مستقل در جهان است و در بین 179 کشور رتبه 175 را کسب کرد

نوشته داریوش اریایی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn