۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

ناوهای امریکا وارد خلیج فارس شدند اتحادیه اروپا نفت ایران را تحریم کرد ولی خ.ر هنوز آدم نشده!

جنگ هم بشه این خ.ر آدم نمیشه!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn