۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر خ.ر را داغ کنند

اندر حکایت خ.ر داغ کنی در صداوسیمای آخوندی اسلامی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn