۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

اروپا بیچاره شد/ بسیج مستضعفین جمهوری اسلامی در اقدامی متقابل اروپا را تحریم ده ساله کرد!

بسیج خواستار تحریم ده ساله اروپا توسط جمهوری اسلامی ایران شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn