۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

سپاه ان قلاب اسلامی برای بستن تنگه هرمز مانور میذاره انوقت امریکا ملوان های ایرانی را نجات میده!

ناوگان دریایی امریکا برای جنگیدن به خلیج فارس نیامده , برای بار سوم جان ملوانان ایرانی را نجات دا!

نوشته داریوش اریایی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn