۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

مملکت را داشته باش به کجا رسیده / سکه دو برابر شد ازدواج موقت هم افزایش یافت

طرف از ترس مهریه ازدواج نمیکنه رفته سمت صیغه موقت اسلامی

یک هیچ به نفع اخونده صیغه خوان


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn