۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

به میمنت و مبارکی یک دلار نجس امریکا برابر با 20000 ریال جمهوری اسلامی خ.ر شد

سکه تمثال حضرت امام هم به یک میلیون تومان رسید تا مشتی بر دهان استکبار جهانی باشد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn