۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

در انتخابات رژیم جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم حتی اگر رفسنجانی ریش در بیاره

در انتخابات رژیم جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم حتی اگر مهدی هاشمی از ملکه انگلیس لقب لرد را دریافت کند

در انتخابات رزیم جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم حتی اگر مجتبی خامنه ای دختر حداد عادل را سه طلاقه کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn