۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

من در انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار می کند شرکت نمی کنم برای اینکه میزان رای سید علی است

تحریم کنید انتخابات قلابی وکشکی رژیم جمهوری اسلامی را

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn