۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر ریال جمهوری اسلامی با ارزش ترین ارز جهان شود

اندر حکایت بی ارزش شدن ریال جمهوری اسلامی ایران

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn