۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

سپاه ان قلاب نمیخواد لگن های هواپیمابر امریکا در خلیج فارس را غرق کنید اگر عرضه دارید جان مسافران و ملوان های ایرانی را نجات دهید

دومین شناور ایرانی در خلیج فارس غرق شد .

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn