۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر سکه یک میلیونی به دستور ا.ن شصد هزار تومان بشه

مراقب سرمایه های خود باشید که ا.ن برنامه جیب بری دارد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn