۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

یارو خواست ارز و دلار را تک نرخی کنه ولی به جاش با عنایت امداد غیبی دلار در بازار ازاد کمیاب شد

احمدی نژاد و بهمنی با اراجیف گفتن نرخ دلار را افزایش دادند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn