۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

برای رسیدن به خدا هیچ راهی وجود ندارد و تمام راههایی که مطرح شده است به ذهن دروغ گوها ختم میشود

 اگر هنوز هم دنبال راهی برای رسیدن به خدا میگردی, آن را فراموش کن!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn