۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

در انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می شود شرکت نمی کنم حتی اگر خامنه ای به صورت زنده گ.ه رفسنجانی را تناول کند

 انتخابات جمهوری اسلامی را تحریم کنید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn