۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر گوگوش در فیلم تبلیغاتی فاطمه آلیا, اواز بخواند و محمدرضا گلزار یه بوسه عاشقانه به نمایندگان زن مجلس بدهد!

تحریم کنید انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی را

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn