۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

دو هفته با تبلیغات خرکی در دریای عمان و تنگه هرمز مانور دادند بعد امریکا ملوان های ایرانی زندانی شده را از دست دزدان دریایی نجات داد!

 وقتی نیروی مسلح جمهوری اسلامی عرضه نداره ملوان های ایرانی را  در ابهای دریای عمان نجات بده چه جوری میخواد با امریکا بجنگه .

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn