۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

ماله کش دین وظیفه دارد نکاح پیرمرد 54 ساله با کودک 6 ساله را ماست مالی کند

ماله کش دینی یا روشنفکر دینی  هیچ فرقی با نمتعصب کله خر ندارد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn