۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه

یارو در کهریزک تجاوز کرده و جوانان را به قتل رسانده بعد ترفیع درجه گرفته و رییس سازمان تامین اجتماعی دولت ا.ن شده

احمدی نژاد پاداش سرکوب معترضان انتخاباتی را داد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn