۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

افریقای جنوبی واردات نفت از ایران را به دلیل تحریم های امریکا متوقف کردیم / اقای خ.ر تحویل بگیر

وقتی که افریقایی هم حال خ.ر را می گیرند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn