۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

دولت ترکیه نوروز را مصادره می کنه و مانع برگزاری نوروز توسط کردها می شود بعد هم نوروز را به خودش تبریک میگه !

بعد از دزدیدن مشاهیر و بزرگان ایرانی توسط دولت ترکیه حالا نوروز هم به جشن دولتی ترکیه اضافه شده!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn