۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

یارو بعد از سی و سه ساله که مثل کنه چسبیده به نظام و هر روز زن و بچه اش توهین می کنند میگه من نمی خوام از نظام جدا بشم

رفسنجانی من دوست ندارم از نظام جدا بشم!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn