۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

خ.ر به امام نقی گفت : سرمایه ات در سال 91 ( سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی ) به دلار چقدر می شود؟!

امام نقی نگاه عاقل اندر سفیهی انداخت و گفت : الان .... یا ... الان!  

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn