۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

ایران جایی است که انصار حزب الله با چماق کشی فیلمها را از روی پرده پایین می کشند و بر گردن بازگیر دلقکی قلاده می بندند

به دستور اخوندها و حزب الهی ها دو فیلم از روی پرده پایین کشیده شدند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn