۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

تولید ملی سید علی به فنا رفت فرانسه ارسال قطعات خودرو پژو به ایران را متوقف می کند

شرکت پژو  هم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn