۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

این باراک از حمله نظامی به ایران میگه بعد اون باراک تکذیب میکنه !

عجب داستانی شده
ایهود باراک تاکنون چند دفعه از احتمال حمله به تاسیسات هسته ای ایران خبر داده بعد حسین باراک اوباما  حمله به ایران را تکذیب میکنه!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn