۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه

سعید مرتضوی متجاوز قاتل مزد جنایتش را از احمدی نژاد دزد گرفت

ایران کشوری است که قاضی بازجوی قاتلش نه تنها مورد بازخواست قرار نمی گیرد بلکه سمت مهمتری کسب می کند . قاضی مرتضوی قاتل متجاوز به ریاست سازمان تامین اجتماعی از سوی ا.ن برگزیده شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn