۱۳۹۰ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

بعد از سی سال راکت پراکنی از سوی جهاد اسلامی به سمت اسراییل نتانیاهو کشف بزرگی کرد

نتانایاهو میگه  راکت پراکنی از سوی جهاد اسلامی به سمت اسراییل به دستور ایران صورت میگره و جهاد اسلامی زیردست ایران فعالیت میکنه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn