۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

طرف را هر وقت از صدای امریکا بیرون می کنند دست به افشاگری میزنه این بار میگه مخاطبان صدای امریکا از 19 درصد به 7 درصد رسیده !

جالبه وقتی عمو محسن را بیرونش می کنند میگه  صدای امریکا باند بازیه وقتی هم که دوباره بر میگرده میگه رسانه تاثیر گذار پرمخاطب 

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn