۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

اگر قرار بود آبی از رسانه های بیگانه گرم بشه همان سال 57 باید گرم می شد

رسانه های خارجی ازمایش خود را سال 57 نشان داده اند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn