۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

ایا می دانستید فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها یعنی نابودی کامل ته مانده صعنت ایران

با اجرای فاز دوم هدفمند سازی منتظر افزایش بیکاری و تعطیل شدن واحدهای صنعتی در ایران باشید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn