۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

چهارشنبه سوری یعنی بی ارزش کردن فتوای آخوندهای کپک زده اسلام

در چهارشنبه سوری جواب فتواهای ضد ایرانی اخوندها را می دهیم

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn