۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

بازهم نظر خ.ر به کوسه نزدیک شد

خ.ر کوسه را در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 5 سال دیگر ابقا کرد و نشان داد نظرش این بار به کوسه نزدیکتر است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn