۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

امام نقی : اینجور که اسلام روسیه را فتح کرده کمونیسم روسیه را فتح نکرده است


مساجد روسیه   گنجایش خیل مومنان را ندارد (بی بی سی)

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn