۱۳۹۰ اسفند ۲۰, شنبه

قیمت اجناس حداقل 50 درصد افزایش پیدا کرده بعد مرکز امار جمهوری اسلامی میگه تورم در بهمن 25 درصده!؟

وقتی امار تورم هم مثل امار انتخابات دستکاری میشه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn