۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

اسامی جدید قوای سه گانه جمهوری اسلامی / + 18

با عنایت الله متعال اسامی جدید قوای جمهوری اسلامی به این شرح می باشند

ـ قوه قضاییه جمهوری اسلامی به ( قوه قاتلیه و تخمیه جمهوری اسلامی )

ـ قوه مجریه جمهوری اسلامی به( قوه گاییدن و فاعلیه جمهوری اسلامی)

ـ قوه مقننه به ( قوه آلت و مفعلویه جمهوری اسلامی )

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn