۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

سید جان مگر انتخابات مجلس شورای اسلامی رفراندوم است که در برگه رای نوشتی : جمهوری اسلامی

به نوشته حسین نورانی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، "آقای خاتمی بر روی برگه رایش چه نوشته است، گفت: «جمهوری اسلامی»
حالا سید ممد ملت یه بار با تقلب به جمهوری اسلامی رای دادند برای هزار نسلشان کافی است !

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn