۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

ایران جایی است که از 373 هزار ایلامی واجد شرایط 380 هزار رای در صندوق می اندازند!

و سه میلیون تهرانی و کرجی هم از واجدین  رای دادن کم می شوند
چه انتخاباتی شده این انتخابات

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn