۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

سید ممد ابطحی از اصلاح طلب ها درخواست کرد راهشان را از مخالفان نظام جدا کنند و به اغوش خ.ر برگردند

وقتی خاتمی رای بده  همین میشه که نوچه خاتمی هم اراجیف سرهم میکنه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn