۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

جمهوری اسلامی ایران چه بدبخت شده که کرواسی هم براش شاخ شده

کرواسی هم نفت ایران را تحریم کرد.
سال تولید ملی  از بهارش پیداست

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn